Betalingen

Betalingen kunnen zowel contant als per pin voldaan worden.